М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

У підручнику обґрунтовується необхідність переосмислення предметного поля загальнотеоретичного правознавства, звільнення його від надмірної політизації та ідеологізації. Автори зосереджують увагу на розкритті особливостей права як самостійної соціокультурної цінності, вирішальне значення у формуванні і функціонуванні якого відіграє людина, яка є не тільки адресатом права, а і його творцем та орієнтиром. Відповідно до цих світоглядно-методологічних підходів побудована структура підручника. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів України. АВТОРИ: КОЗЮБРА Микола Іванович, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович, професор кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор ЦЕЛЬЄВ Олексій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент МАТВЄЄВА Юлія Іванівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

| >>
ПЕРША ЧАСТИНА ПОНЯТТЯ ПРАВА
Типологія праворозуміння та її критерії
Розділ 2 ПРАВО I ЛЮДИНА ПРАВА ЛЮДИНИ
Розділ 3 ПРИНЦИПИ ПРАВА
Розділ 4 СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I ПРАВО
Розділ 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Розділ 6 ПРАВО I ДЕРЖАВА
ДРУГА ЧАСТИНА ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Розділ 7 НОРМИ ПРАВА
Розділ 8 СИСТЕМА ПРАВА
Розділ 9 ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Розділ 10 СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Розділ 11 ПРАВОТВОРЕННЯ I ПРАВОТВОРЧІСТЬ (НОРМОТВОРЧІСТЬ)
Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
ТРЕТЯ ЧАСТИНА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ПРАВОВІДНОСИНИ
РЕАЛІЗАЦІЯ I ЗАСТОСУВАННЯ HOPM ПРАВА
ЮРИДИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ[82]
ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩА ПОВЕДІНКА ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СІМ'Ї НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ • • УКРАЇНИ СЕРЕД НИХ
НАЦІОНАЛЬНІ I МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ПРАВОВА I СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

  1. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год