<<
>>

Вплив національного права на міжнародне право

Хоч національне право безпосередньо не регулює міжнародні відносини, це не означає що його норми, як і національні правові системи в цілому, не впливають на міжнародне право і міжнародні правові системи.

Форми такого впливу досить різноманітні. Національні конституції, закони та інші нормативно-правові акти визначають:

• засади зовнішньої політики держави;

• порядок укладання та денонсації міжнародних договорів, їх місце в національній правовій системі;

• порядок утворення та діяльності дипломатичних та консульських представництв у країні;

• порядок утворення та функціонування виключних економічних зон, зон вільної торгівлі, освоєння морського, повітряного і космічного простору;

• порядок надання економічної та іншої допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, одержання позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій;

• порядок направлення національних підрозділів збройних сил до інших держав, а також порядок доступу та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території країни.

Відображаючи динаміку названих та інших сфер суспільних відносин, національні закони та інші нормативно-правові акти стимулюють ухвалення нових чи внесення відповідних змін до інших міжнародно-правових документів, що в свою чергу сприяє поглибленню співробітництва держав у різних сферах міжнародного життя в реалізації спільних інтересів світового співтовариства на основі загальних, визнаних цивілізованими націями, принципів права.

20.7.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Вплив національного права на міжнародне право:

 1. Взаємодія міжнародних і національних правових систем
 2. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 3. Міжнародне й державне право а) Єдність міжнародного й державного права
 4. Сутність міжнародного права а) Правова природа міжнародного права
 5. Способи впливу права на державу. Право і закон 6.4.1. Лептимністьдержавної влади
 6. Правова система ЄС та її співвідношення з міжнародними і національними правовими системами
 7. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 8. 4.1. Вплив інтеграційних процесів на розвиток процесуального права
 9. Міжнародне право як первісний правовий порядок
 10. г) Повністю опосередковані зобов ’язання та наділення правом через міжнародне право
 11. ДЕРЖАВА Й МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
 12. 4.2. Взаємодія вітчизняного процесуального права з міжнародним правом