<<
>>

Підзаконний нормативно-правовий акт

Характеристика законів як нормативно-правових актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом.

Підзаконний нормативно-правовий акт - це такий акт, який містить норми права та прийнятий уповноваженим на це державним органом відповідно до закону і на його основі.

Підзаконні нормативно-правові акти спрямовані на конкретизацію та виконання положень закону. Вони сприяють реалізації норм закону.

Разом з тим підзаконність нормативних актів не означає їх «меншу» юридичну обов'язковість; вони наділені необхідною юридичною силою, хоч вона не має такої всезагальності і вищості, як юридична сила законів.

Тим більше не слід недооцінювати соціального значення підзаконних нормативно-правових актів. Вони покликані забезпечувати на основі законів конкретизоване нормативне регулювання значного комплексу суспільних відносин і тому посідають важливе місце у всій системі нормативного регулювання.

Підзаконні нормативно-правові акти, як і закони, мають різну юридичну силу, що залежить від того, який правотворчий орган їх прийняв. У сучасній системі вітчизняного законодавства можна виокремити такі види підзаконних нормативно-правових актів:

• підзаконні акти, які видає Президент України (укази і розпорядження);

• підзаконні акти Кабінету Міністрів України (постанови і розпорядження);

• підзаконні акти, які приймають центральні органи виконавчої влади - міністерства та ін. (накази, інструкції, положення, правила тощо);

• підзаконні акти, які приймають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування (постанови, розпорядження, інструкції тощо);

• локальні акти - такі , які приймаються керівними органами підприємств, установ, організацій та які регулюють їх організаційну, трудову та виробничу діяльність (статути, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази, інструкції тощо).

У сучасних умовах надзвичайно важливого значення набувають питання щодо відповідності підзаконних нормативно-правових актів законам. Часто підзаконні нормативно-правові акти всупереч своєму основному призначенню - конкретизації положень закону - формулюють такі норми права, які суперечать вимогам закону, встановлюють додаткові умови для реалізації прав громадян, звужують їх зміст і обсяг тощо. Для подолання таких суперечностей і захисту прав громадян від незаконних актів суб'єктів владних повноважень в багатьох державах, зокрема в Україні, існує система адміністративного судочинства.

Таким чином, значення підзаконних нормативно-правових актів не слід перебільшувати. В деяких країнах підзаконним нормативно-правовим актам взагалі не надається значення джерела права (наприклад, в Польщі), а вказується виключно на їх процедурний, процесуальний характер.

10.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Підзаконний нормативно-правовий акт:

 1. НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ПРАВА. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 2. Нормативный правовой акт 2.7.1. Понятие и виды нормативных правовых актов
 3. § 2. Нормативный правовой акт
 4. 17.2 Нормативный правовой акт
 5. Нормативный правовой акт
 6. § 5. Нормативно-правовой акт
 7. Нормативно-правовий акт: загальна характеристика
 8. 15.3. Нормативно-правовой акт как источник права
 9. § 3. Нормативный правовой акт: понятие и виды
 10. 8. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды
 11. Тема 21 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ