<<
>>

Характеристика основних складових верховенства права

21.2.1. Повага до прав і свобод людини

Природні, невід'ємні та невідчужувані права і свободи людини набувають вирішального значення у відносинах між нею і державною владою. Права і свободи особи, - наголошував один з творців доктрини верховенства права А.

Дайсі, - є «основою, а не результатом права країни», а правила, що становлять конституційний кодекс, є «не джерелом, а наслідком прав осіб»[132]. Хоч ці висновки робилися А. Дайсі на основі порівняльного аналізу британської правової системи і правових систем країн континентальної Європи, нині вони сприйняті всім європейським співтовариством.

Невід'ємні, невідчужувані права і свободи людини, як свідчить досвід сучасних розвинутих держав, становлять основу «стримувань і противаг» державній владі, яка завжди схильна до виходу з-під контролю суспільства. Це той обмежувальний бар'єр, який не може бути подолано на власний розсуд ні законодавчою, ні виконавчою, ні судовою гілками влади. Вони, як зазначалося в розділі 2, становлять першоджерело права.

Саме тому пов'язаність усіх гілок влади фундаментальними, невідчу- жуваними правами і свободами людини розглядається сучасною правовою теорією і судовою практикою, зокрема конституційними судами багатьох європейських країн і Європейським судом з прав людини, як безпосередній прояв реалізації верховенства права.

21.2.2.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Характеристика основних складових верховенства права:

 1. ВТОРОЙ КРУГЛЫЙ стол «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЕДИНСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 2. Трудовые отношения и их характеристика. Основные права и обязанности работника, ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее - ТП РФ). Основные права и обязанности работодателя, ст. 22 ТП РФ. Основание возникновения трудового правоотношения
 3. 21.1. Поняття верховенства права
 4. 22.1. Верховенство права і правова держава
 5. Краткая характеристика основных отраслей права
 6. 11.4. Краткая характеристика основных отраслей права
 7. Верховенство права і соціальна держава
 8. Издание книги о верховенстве права — крупное событие в отече­ственном правоведении.
 9. § 3. Краткая характеристика основных отраслей права в Республике Узбекистан
 10. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
 11. Глава 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
 12. § 2. Общая характеристика основных источников международного инвестиционного права.
 13. Применение принципа верховенство права,
 14. 12. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования. Характеристика основных отраслей права.
 15. Вопрос 4. Общая характеристика основных теорий происхождения государства и права
 16. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ПРАВОВА I СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ
 17. 5.4. Верховенство норм международного права и национальные интересы России
 18. Тема 24 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ИСТОЧНИКИ, ГЕНЕЗИС
 19. ГЛАВА З ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕДИНООБРАЗИЯ СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 20. Право як складова моралі