<<
>>

Тема 3.1. Судження як форма мислення

Загальна характеристика судження. Судження як логічна форма відображення реальності. Судження, речення і висловлювання. Розповідні, окличні та запитальні речення, їх логічний зміст. Прості і складні судження.

Склад простого судження. Види простих суджень: атрибутивні судження; судження з відношеннями; судження існування.

Види категоричних суджень. Категоричні судження та їх розподіл за якістю та кількістю. Об'єднана класифікація суджень за якістю та кількістю. Значення категоричних суджень у відображенні соціальних та економічних явищ і законів. Виділяючи та виключаючи висловлювання.

Розподільність термінів у судженнях. Кругові схеми Ейлера як засіб відображень відношень між термінами у категоричних судженнях.

Тема 3.2. Складні судження та їх види

Утворення складних суджень. Поняття логічних зв'язок. Одинарні та бінарні логічні сполучники.

Кон'юнкція. Диз'юнкція строга та нестрога. Імплікація і умовне судження. Еквіваленція. Заперечення.

Умови істинності складних суджень. Таблиці істинності.

Відношення між судженнями за їх істинністю. Відношення сумісності: еквівалентність, логічне слідування, частковий збіг (субконтрарність). Відношення несумісності: суперечність (контрадикторність), протилежність (контрарність). Логічний квадрат.

<< | >>
Источник: І.В. ВІЛЕНТА. ЛОГІКА навчальний посібник для студентів Національної Академії ДПС усіх спеціальностей. 2005

Еще по теме Тема 3.1. Судження як форма мислення:

 1. Лекція 3.1. Судження як форма мислення
 2. Тема 5.1. Умовивід як форма мислення
 3. Лекція 5.1. Умовивід як форма мислення. Безпосередні умовиводи
 4. Т. 2.1. Поняття як форма мислення
 5. Лекція 2. 1. Поняття як форма мислення.
 6. Семінар № 1 (2 год.) по темі 2.1. Поняття як форма мислення
 7. Тема 1. Світогляд і ноосферне мислення
 8. ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 9. Лекція 3.2. Складні судження та їх види
 10. Тема 6. ФОРМА ГОСУДАРСТВА
 11. РОЗДІЛ ІІІ. Судження
 12. Тема 6. Форма государства