<<
>>

§ 3. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)

Суттєва роль в ідентифікації особи належить портретно-криміналістичній (фотопортретній) експертизі. Предметом її дослідження є розпізнавання (діагностика) і встановлення тотожності особи за портретним зображенням.

Портретно-криміналістична експертиза поділяється на такі види:

1) експертиза зображень людей за фотопортретами з метою встановлення, чи не зображено на двох (або більше) фотознімках одну й ту саму особу;

2) експертиза невпізнаного трупа (фотознімки якого надано) та фотопортрета живої особи для встановлення особи трупа;

3) експертиза прижиттєвих фотографій безвісти зниклої людини та черепа трупа для встановлення, чи міг виявлений череп належати даній особі;

4) експертиза посмертної маски невідомої людини і прижиттєвих фотозображень безвісти зниклого з метою впізнання трупа.

Ідентифікованим об’єктом портретно-криміналістичної експертизи є конкретна особа, тотожність якої встановлюється. Ідентифікуючими об’єктами можуть бути зображення голови та обличчя ідентифікованої особи (фотознімки, відеокадри, рентгенівські знімки), череп або його знімок.

Типовими питаннями, які вирішує портретно-криміналістична експертиза, є такі: одна чи різні особи зображені на фотографіях, на фотознімку і рентгенознімку; одному чи різним людям належать частини голови, обличчя, тіла, які зображені на наданих фотознімках; чи в одному й тому самому одязі сфотографовані особи на наданих фотознімках; чи не належав череп, наданий на дослідження, людині, яка зображена на фотознімках; в одному чи різному віці сфотографовано людину на наданих знімках, який знімок є більш раннім; чи одна й та сама особа або різні особи надані на відеокадрах тощо.

Експертне дослідження полягає у виявленні та порівнянні зовнішніх прикмет з використанням спеціальних методів зіставлення, суміщення, накладання зображень, координатних сіток, лінійних і кутових вимірів. Застосовують такі технічні прийоми: виміряють відстані між одноімен- ними анатомо-топографічними точками, вивчають різномірні співвідношення, проводять графічні побудови. Експерти використовують зазвичай 12-14 антропометричних точок обличчя в положенні фас і профіль (наприклад, точки, які відповідають зовнішнім і внутрішнім кутам очей та губ, зіниці, кінчик носа, точка перенісся і основи носа тощо).

Запитання для самоконтролю

1. Що таке габітологія (габітоскопія)?

2. Що є ідентифікуючими та ідентифікованими об’єктами при ідентифікації людини за ознаками зовнішності?

3. Які існують форми ототожнення людини за ознаками зовнішності?

4. Які існують види ідентифікації людини за ознаками зовнішності?

5. Які використовуються системи для створення суб’єктивних портретів?

6. У чому переваги комп ’ютерного фоторобота?

7. Що являє собою словесний портрет?

8. Які головні принципи словесного портрета?

9. З якою метою використовується словесний портрет?

10. На які групи поділяються ознаки зовнішності людини?

11. Що являють собою особливі та разючі прикмети?

12. Які існують види портретно-криміналістичної експертизи?

13. Які питання вирішує портретно-криміналістична експертиза?

14. У чому полягає сутність експертного ототожнення особи за фотозображеннями?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 3. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза):

 1. §3. Основи експертного ототожнення людини за ознаками зовнішності
 2. § 3. Становлення експертних та криміналістичних установ в Україні
 3. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 4. Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за певними її ознаками
 5. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 6. §5. Судово-балістична експертиза
 7. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 8. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 9. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 10. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 11. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 12. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 13. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 14. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 15. §5. Освідування живої особи
 16. Розділ 22. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ
 17. Розділ 22. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ
 18. §3. Юридичні особи
 19. Функції юридичної особи.