Задать вопрос юристу

Захист прав акціонерів

Готовність інвесторів вкладати кошти в те чи інше товариство залежить від їхньої впевненості у тому, що їхні права будуть належним чином захищені, і що вони зможуть реалізувати свої права нарівні з іншими акціонерами.

Тому один із головних обов’язків будь-якого акціонерного товариства — забезпечити захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонер ів, незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших чинників . Рівне ставлення має забезпечуватись до всіх акціонерів-власників однієї категорії акцій .

Захист прав акціонерів здійснюється відповідно до чинного законодавства та інших нормативних актів, а також внутрішніх документів акціонерного товариства. Якщо зазначені заходи захисту є недостатніми, то, залежно від конкретних обставин, захист прав акціонерів можуть здійснювати:

• загальні збори акціонерів як вищий орган акціонерного товариства;

• наглядова рада акціонерного товариства;

• Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку та її територіальні управління;

• органи прокуратури України;

• органи суду

Джерела юридичноїінформації:.стаття 10, 41 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576-XII; стаття 81 Господарського кодексу України; статті 1, 5, 9 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 № 710/97- ВР; частина 1 Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2001 № 386; Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 № 387; Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 № 571; Лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.12.2002 № 11616/14; Лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 . 11.2002 № 11512/14; Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.10.2002 № 5; Лист Міністерства юстиції України від 24.01.2005 № 19-45-1626; Лист Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв від 09.02.2001 № 01-03/47.

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Захист прав акціонерів:

 1. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 2. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 3. Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства
 4. Глава 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
 5. § 4. Захист прав учасників господарського товариства
 6. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 7. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 8. 2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті
 9. Розділ 5 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ
 10. Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
 11. Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН
 12. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 13. Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів
 14. Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
 15. Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління
 16. § 3. Поняття права на захист