Задать вопрос юристу

Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів

Знайте, — існують певні питання щодо діяльності акціонерного товариства, рішення з яких може прийматися виключно на загальних зборах акціонерів . Нижче наведено перелік таких питань, визначених у законах України.

питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів

• Внесення змін до статуту товариства, зокрема зміна розміру його статутного капіталу.

• Обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства.

• Затвердження річної фінансової звітності акціонерного товариства і його дочірніх підприємств .

• Затвердження звітів і висновків ревізійної комісії.

• Розподіл прибутку і збитків товариства, зокрема встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) .

• Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

• Прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

• Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом .

• Прийняття рішення про передачу визначеному реєстратору ведення реєстру власників іменних цінних паперів .

Крім того, відповідно до Принципів корпоративного управління, які затвердила Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, до виключної компетенції загальних зборів варто додатково віднести такі повноваження:

• затвердження внутрішніх положень про органи акціонерного товариства, про порядок надання інформації про товариство;

• прийняття рішення про придбання товариством власних акцій з обов’язковим визначенням ціни придбання та мети (перепродаж, розповсюдження серед працівників або анулювання);

• прийняття рішення про випуск товариством облігацій;

• визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

• винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

• визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

• затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства.

4.1.2

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів:

 1. Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів
 2. Стаття 34. Право на участь у загальних зборах
 3. § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
 4. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 5. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 6. Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1
 7. Загальні збори акціонерів
 8. Про деякі питання, пов'язані з формуванням порядку денного
 9. 2. Права акціонерів
 10. Стаття 46. Протокол загальних зборів
 11. Стаття 39. Представництво акціонерів
 12. Глава 2. Загальні збори акціонерів
 13. Основні права акціонерів
 14. 2. Права акціонерів
 15. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 16. Реєстрація акціонерів
 17. Стаття 41. Кворум загальних зборів
 18. Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
 19. Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів