<<
>>

Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства

1.

2. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

3. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства — різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’ язань перед іншими особами.

4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’ язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого фонду встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства:

 1. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 2. Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 3. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій
 4. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 5. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 6. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 7. Акціонерне товариство
 8. Особливі риси акціонерних товариств
 9. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 10. Акціонерне товариство
 11. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 12. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
 13. Порядок відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 14. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства