<<
>>

Розділ 3. Органи вищого рівня і верховні органи

Стаття 17. Органами вищого рівня в розумінні кодексу є:

2) щодо органів територіального самоврядування — апеляційні колегії самоврядування, якщо спеціальні закони не встановлюють іншого;

2) щодо воєвод — міністр за компетенцією справи;

2) щодо органів публічної адміністрації, які не зазначені в пунктах 1 та 2 — відповідні вищестоящі органи або компетентні міністри, а в разі відсутності таких — державні органи, які здійснюють нагляд за їх діяльністю;

4) щодо органів громадських організацій — відповідні орган вищого рівня таких організацій, а в разі відсутності таких — державний орган, що здійснює нагляд за їх діяльністю.

Стаття 18. Вищими органами в розумінні кодексу є:

2) щодо органів державної адміністрації, органів територіального са­моврядування, за винятком апеляційних колегій самоврядування, а також органів державних і комунальних організаційних одиниць — Голова Ради Міністрів або відповідні міністри;

2) щодо інших органів ніж зазначені у пункті 1 - відповідні органи в ме­жах компетенції;

2) щодо органів громадських організацій — керівні органи цих організа­цій, а в разі відсутності такого органу — Голова Ради Міністрів або компетент­ний міністр, який здійснює вищий нагляд за їх діяльністю.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 3. Органи вищого рівня і верховні органи:

 1. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
 2. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
 3. Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы Комментарий к статье 19.3
 4. Розділ 5. Виключення працівника та органу
 5. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 6. Статья 215. Заключения государственных органов и органов местного самоуправления
 7. Взаимодействие органов управления образованием и здравоохранением с органами внутренних дел
 8. Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления Комментарий к статье 14.9
 9. Непосредственный контроль законодательных органов субъектов Российской Федерации за органами исполнительной власти
 10. Факторы действенности контроля законодательных органов за исполнительными органами государственной власти
 11. Статья 56. Участие в процессе государственных органов и органов местного самоуправления для дачи заключения по делу
 12. § 2. Основания и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления