Способи збільшення і зменшення статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу здійснюється одним із двох шляхів (способів):

• шляхом додаткового випуску акцій;

• шляхом збільшення номінальної вартості акцій .

Раніше існував ще один варіант — обмін облігацій на акції (акціонерне товариство могло випустити облігації, а потім обміняти їх на акції) .

Однак із 2006 року, коли був ухвалений новий Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», його застосовувати не можна.

Вирішуючи питання про збільшення статутного капіталу, необхідно обрати один з наведених варіантів, оскільки поєднувати їх не дозволяється .

Крім того, необхідно пам’ятати, що спосіб збільшення розміру статутного капіталу залежить від того, за рахунок яких джерел відбувається таке збільшення . Знайте, — джерелами збільшення розміру статутного капіталу акціонерних товариств можуть бути:

• додаткові внески (вклади) учасників акціонерного товариства. Внеском до статутного капіталу може бути практично будь-що, що має реальну вартість і цінність для товариства: будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (зокрема на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті .

• реінвестиція дивідендів, яка відбувається в тих випадках, коли власники акцій приймають рішення про спрямування належних їм дивідендів на збільшення статутного капіталу.

• прибуток акціонерного товариства, частина якого за рішенням акціонерів може спрямовуватись на збільшення статутного капіталу Пам’ятайте, — збільшувати статутний капітал за рахунок спрямування прибутку товариства до статутного капіталу має право акціонерне товариство, прибуток якого відповідно до закону не підлягає розподілу між засновниками (учасниками, акціонерами) .

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом збільшення кількості акцій наявної номінальної вартості .

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється виключно шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам, на дату початку строку виплати дивідендів .

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам .

Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

• зменшення номінальної вартості акцій;

• купівлі товариством частини випущених акцій та їх анулювання (погашення) з метою зменшення їх загальної кількості — такий спосіб можна використовувати лише за умови, що це передбачено у статуті товариства.

Поєднувати ці способи забороняється .

Для того щоб збільшити свій статутний капітал, акціонерне товариство повинно буде здійснити емісію нових акцій . При цьому нові акції можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення . Спосіб розміщення акцій залежить від виду акціонерного товариства, а також від кількості осіб, яких планується залучити як нових акціонерів:

• Закриті акціонерні товариства можуть розповсюджувати нові акції тальки шляхом закритого (приватного) розміщення .

• Відкрите акціонерне товариство може розповсюджувати нові акції шляхом закритого (приватного) розміщення, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 (не враховуючи акціонерів товариства) на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

• Відкрите акціонерне товариство може розповсюджувати нові акції шляхом відкритого (публічного) розміщення, якщо пропозиція акцій адресована більш як 100 фізичним та/або юридичним особам (не враховуючи акціонерів товариства) .

5.1.3

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Способи збільшення і зменшення статутного капіталу:

 1. Обмеження щодо збільшення і зменшення розміру статутного капіталу
 2. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій
 3. Стаття 15. Збільшення статутного капіталу
 4. Стаття 16. Зменшення статутного капіталу
 5. Послідовність дій при зменшенні розміру статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій
 6. Зміст повідомлення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків
 7. § 2. Зміна розміру статутного капіталу
 8. Як змінити розмір статутного капіталу
 9. Послідовність дій при збільшенні розміру статутного капіталу
 10. Хто і коли приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу
 11. Значення поділу майна та майнових прав для внесення вкладів до статутного капіталу.
 12. 5. Кругооборот капіталу. Форми капіталу (промисловий, торговий, банківський). Основний та оборотнийкапітал.
 13. Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства
 14. Свобода руху капіталу
 15. Корпоративна власність як результат динамічних процесів використання капіталу.
 16. Порядок відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 17. Способ оценки по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО)