Склад наглядової ради

Із кого ж складається наглядова рада акціонерного товариства? Розглянути це питання буде не зайвим, оскільки законодавство України містить низку вимог щодо членства в цьому органі управління акціонерним товариством .

Насамперед пам’ятайте — наглядова рада акціонерного товариства створюється з числа акціонерів такого товариства.

При цьому не має значення, є акціонер фізичною особою чи юридичною . В останньому випадку діяльність у складі наглядової ради від імені юридичної особи-акціонера може здійснювати керівник такої юридичної особи або її представник, повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, виданою керівником від імені юридичної особи.

Крім того, у роботі наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Склад наглядової ради формують акціонери на своїх загальних зборах. Обираючи членів наглядової ради, необхідно пам’ятати, що до її складу не можна обирати осіб, які працюють у складі ревізійної комісії чи виконавчого органу (правління) того самого акціонерного товариства . Така вимога законодавства є цілком логічною . Адже не може та сама особа з одного боку працювати в правлінні акціонерного товариства, а з іншого — наглядати за своєю діяльністю, виконуючи функції наглядової ради.

Скільки ж осіб необхідно обрати до наглядової ради? Законодавство України не встановлює жодних обмежень- Тому акціонери вирішують це питання на

власний розсуд . Бажано, щоб кількість членів наглядової ради була непарна.

Це дозволить уникати ситуацій коли голоси «за» та «проти» певного рішення розподіляються порівну Крім того, рекомендується врегулювати питання щодо кількості членів наглядової ради в статуті акціонерного товариства.

Члени наглядової ради обираються на певний термін (який, як правило, визначають у статуті) . Після закінчення цього терміну необхідно обрати нову наглядову раду.

Для забезпечення ефективної діяльності ради протягом усього строку повноважень її членів на загальних зборах акціонерів доцільно обрати резервний склад . Особи з резервного складу ставатимуть повноправними членами ради в разі дострокового припинення повноважень членів ради з будь-яких причин, або в разі виникнення певних обставин, визначених внутрішнім документом товариства або рішенням загальних зборів .

Для ефективного виконання покладених на членів ради повноважень велике значення мають права, що їм надаються, та обов’язки, що на них покладаються . Для належного виконання своїх функцій та прийняття обґрунтованих рішень члени ради повинні мати доступ до інформації про товариство, а також мати можливість залучати за необхідності фахівців різних галузей, оплачуючи їх послуги за рахунок товариства.

Формою роботи наглядової ради є засідання . Періодичність таких засідань законодавством не регламентована- Однак для забезпечення ефективності цього органу засідання повинні проводитися регулярно, щонайменше один раз на квартал .

Рішення ради оформлюють протоколом . Акціонери повинні мати доступ до протоколів засідань наглядової ради.

4.4

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Склад наглядової ради:

 1. Поняття, склад та порядок створення наглядової ради.
 2. Стаття 54. Голова наглядової ради
 3. Стаття 55. Засідання наглядової ради
 4. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
 5. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
 6. Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
 7. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
 8. Стаття 52. Компетенція наглядової ради
 9. Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар
 10. ДКЦПФР надає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядової ради.
 11. § 4.Особенности применения таможенных платежей в процедурах «Таможенный склад» и «Свободная таможенная зона (свободный склад)»
 12. 2.3. Уряди: склад, повноваження та організація діяльності
 13. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 14. § 3. Порядок зміни складу учасників товариства з додатковою відповідальністю
 15. § 3. Порядок зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 16. § 3. Порядок зміни складу учасників повного товариства
 17. в) Включення одного суб'єкта до складу іншого
 18. Порядок виходу із складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю