Прийняття рішення про виплату і виплата дивідендів

Порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів детально визначається в статутах акціонерних товариств . Тож з’ясувати, яким чином на тому чи іншому підприємстві приймають рішення і виплачують дивіденди можна лише вивчивши статут такого підприємства.

Однак існують певні загальні вимоги щодо такого порядку, які визначені в законодавстві України. На них ми й акцентуємо вашу увагу.

Насамперед, вони визначають, хто готує пропозиції щодо розподілу прибутку Знайте — такі пропозиції готує уповноважений орган управління акціонерним товариством . Уповноваженим вважається той орган, який отримав відповідне право від вищого органу акціонерного товариства — загальних зборів .

Разом з тим, законодавство України встановлює, що рішення про виплату дивідендів може прийматись лише у випадках, якщо вищим органом акціонерного товариства прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності АТ. Це означає, що перш ніж виплатити дивіденди необхідно підготувати звіт про результати діяльності товариства. Такий звіт можна розглянути і затвердити заздалегідь—до розгляду питання про призначення дивідендів . Проте в багатьох випадках це питання розглядають на тих самих загальних зборах акціонерів, на яких розглядається питання про виплату дивідендів .

Затвердження порядку розподілу прибутку, терміну і порядку виплати дивідендів, а також затвердження розміру дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Тому після того як уповноважений орган управління підготує свої пропозиції, вони розглядаються на загальних зборах акціонерів . Саме на них акціонери приймають рішення про те, яку частину прибутку спрямувати на виплату дивідендів, коли і в якому порядку їх слід виплатити тощо .

Таке рішення оформлюється протоколом, в якому повинні міститися дані про:

• розмір дивідендів, що припадає на одну акцію;

• дату початку та закінчення виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів грошима) або термін початку та закінчення приймання заяв від акціонерів у разі їх згоди на направлення нарахованої кожному з них суми дивідендів на збільшення розміру статутного фонду (у разі виплати дивідендів акціями);

• спосіб виплати дивідендів;

• порядок виплати дивідендів .

Після того як рішення прийнято, виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний в установлені терміни здійснити виплату дивідендів акціонерам .

Для того, щоб виплатити дивіденди виконавчий орган акціонерного товариства повинен забезпечити складання на дату початку виплати дивідендів:

• реєстру власників іменних акцій — при документарній формі випуску іменних акцій;

• зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів — при бездокументній формі випуску акцій .

У цих реєстрах зазначено, хто і якою кількістю акцій володіє на дату початку виплати дивідендів . На підставі цього визначають суму дивідендів, яку необхідно сплатити тому чи іншому акціонеру.

Складення таких реєстрів полегшує життя не тільки виконавчому органу акціонерного товариства, а й безпосередньо акціонерам . Адже їм не потрібно пред’являти свої акції чи надавати інші докази того, що вони володіють акціями підприємства. Вся необхідна інформація міститься в реєстрах. Тому для отримання дивідендів акціонеру достатньо пред’явити документи, що посвідчують особу.

Інша ситуація з власниками акцій на пред’явника. Зрозуміло, що по них реєстр скласти не можливо . Тому такі особи можуть отримати дивіденди лише за умови пред’явлення акцій (сертифіката акцій) та документів, що посвідчують особу.

5.4.4

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Прийняття рішення про виплату і виплата дивідендів:

  1. Стаття 30. Порядок виплати дивідендів
  2. Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів
  3. Виплата дивідендів
  4. Обмеження щодо виплати дивідендів
  5. Стаття 26. Додаткові виплати
  6. Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
  7. Яким є порядок призначення і виплати військовослужбовцям одноразової грошової допомоги від держави?
  8. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги від держави військовослужбовцям
  9. § 6. Постановлення судового рішення про визнання боржника банкрутом
  10. Хто і коли приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу