Право на вільне розпорядження акціями

Серед важливих прав акціонера слід виділити право акціонера вільно розпоряджатися належними йому акціями .

Зокрема, акціонер як власник акцій має право продати ці акції. Зробити це він може будь-коли, а покупцем може виступати будь-яка юридична чи фізична особа.

Покупцем акцій може бути навіть те підприємство, акціями якого володіє акціонер.

Крім того, акціонер може розпорядитися своїми акціями і в інший спосіб. Наприклад, подарувати, закласти, внести до статутного фонду іншого підприємства тощо .

Товариству не дозволяється встановлювати у внутрішніх документах або на практиці будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями. Наприклад таких, як встановлення заборони на продаж акцій, необхідності отримання згоди товариства на відчуження акцій тощо . В закритих акціонерних товариствах, з огляду на їх специфіку, можуть встановлюватись лише певні процедурні особливості реалізації прав акціонерів . Наприклад, права продати свої акції.

2.3.6

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Право на вільне розпорядження акціями:

 1. Розпорядження акціями акціонерного товариства
 2. Розділ 11. Тимчасове розпорядження
 3. § 4. Розпорядження майном боржника
 4. в) Закон та адміністративне розпорядження
 5. § 3. Розпорядження майном товариства
 6. г) Позитивне й неґативне регулювання: розпорядження, наділення повноваженнями, дозвіл
 7. 13. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.
 8. Частное право (гражданское право, коммерческое право).
 9. 1. Термином "римское право" обозначается право античного Рима, право Римского государства рабовладельческой формации.
 10. Суб’єктивне право: наділення правом та уповноваження а) Право та обов ’язок
 11. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ - ПРАВО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЕ?