право на одержання дивідендів

Будь-який акціонер має право на отримання доходів від володіння корпоративними правами (по-простому — акціями) . Це право акціонери реалізують шляхом отримання дивідендів . Якщо говорити просто, то дивіденди є нічим іншим як частиною прибутку акціонерного товариства, яка виплачується власникам акцій .

Право на отримання дивідендів мають ті особи, що були акціонерами на початку строку виплати дивідендів .

Крім того, дивіденди не нараховуються та не виплачуються:

• за акціями, що не оплачені повністю;

• за акціями, які товариство викупило в акціонерів та які перебувають на балансі товариства.

Знайте, — акціонери того самого підприємства можуть мати різні права щодо отримання дивідендів . Адже обсяг прав залежить від того, якими акціями володіє акціонер: простими чи привілейованими.

Усі власники простих акцій мають однакові права- На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів . Отримати дивіденди власники простих акцій можуть лише в тому випадку, якщо акціонерне товариство за наслідками своєї річної діяльності отримало прибуток .

Оскільки всі власники простих акцій є рівними за обсягом своїх прав, при виплаті дивідендів за простими акціями не повинна встановлюватись черговість. Наприклад, залежно від виду особи (фізична чи юридична), від розміру пакету акцій тощо .

Інша ситуація з власниками привілейованих акцій .

По-перше, акціонери, які володіють привілейованими акціями, мають право отримати дивіденди незалежно від того отримало підприємство у відповідному році прибуток чи ні . Якщо прибутку немає або якщо він є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями провадиться за рахунок резервного фонду.

По-друге, власники привілейованих акцій отримують дивіденди в тому розмірі, який зазначено безпосередньо в сертифікаті акції. Цей розмір визначається не під час прийняття рішення про виплату дивідендів, а на етапі випуску акцій .

Звертаємо вашу увагу на те, що законодавство України досить поверхово врегульовує питання виплати дивідендів . Тому необхідно якомога повніше врегулювати ці питання в статуті акціонерного товариства- Зокрема, у статуті доцільно визначити граничний строк виплати дивідендів (наприклад, не пізніше кінця року, наступного за тим, дивіденди за який виплачуються), а також форму виплати дивідендів (грошима або акціями товариства) .

2.3.5

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме право на одержання дивідендів:

 1. Право на одержання путівок на санітарно-курортне лікування
 2. Право на одержання частини майна після ліквідації товариства,
 3. Стаття 30. Порядок виплати дивідендів
 4. Оподаткування дивідендів
 5. Виплата дивідендів
 6. Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів
 7. Обмеження щодо виплати дивідендів
 8. Прийняття рішення про виплату і виплата дивідендів
 9. 13. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.
 10. Частное право (гражданское право, коммерческое право).
 11. 1. Термином "римское право" обозначается право античного Рима, право Римского государства рабовладельческой формации.
 12. Суб’єктивне право: наділення правом та уповноваження а) Право та обов ’язок
 13. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ - ПРАВО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЕ?