Переважне право на придбання акцій

У діяльності акціонерних товариств поширеним явищем є випуск нових акцій для збільшення статутного капіталу Такі акції можуть скуповуватись як акціонерами, так і сторонніми особами, які не є акціонерами товариства- Однак чинні акціонери мають перевагу — їм належить переважне право на придбання додатково випущених акцій .

Це означає, що спочатку випущені акції повинні пропонуватись акціонерам товариства, і тільки не викуплений ними залишок попадає у вільний продаж .

Для чого це робиться? Для того, щоб дати можливість акціонерам зберегти свою частку в акціонерному підприємстві . Інакше вони можуть втратити свій вплив на прийняття рішень стосовно діяльності акціонерного товариства.

Проілюструємо це прикладом . Припустимо, існує акціонерне товариство, акції якого (на загальну суму 500 тисяч гривень) розподілені порівну між п’ятьма особами. Тобто, кожний акціонер володіє 20 відсотками голосів . Це акціонерне товариство збільшує свій статутний капітал до 1 млн . 500 тисяч гривень. Якщо всі ці акції викупить інша особа (не акціонер), вона буде володіти майже 67% голосів . А частка кожного зі старих акціонерів зменшиться до 6,67% . При цьому старі акціонери втратять деякі важливі свої права. Наприклад, право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів .

Майте на увазі — всі чинні акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково . Тобто, нові акції повинні пропонуватися всім акціонерам одночасно без будь-якої черговості чи пільг.

Іноді виникає ситуація, коли попит акціонерів на випущені акції перевищує їхню кількість. Наприклад, випущено 1000 нових акцій, а всі акціонери сукупно хочуть викупити 1500. Яким чином у такому разі реалізувати переважне право акціонера на придбання акцій?

Ця проблема вирішується за допомогою простого правила: кожен акціонер має переважне право на придбання нових акцій у кількості, пропорційній частці такого акціонера у статутному капіталі на дату прийняття рішення про випуск додаткових акцій . Пояснимо це правило на прикладі .

Припустимо, акціонер володіє 10 відсотками акцій товариства. Це товариство здійснює додатковий випуск акцій у кількості 500 штук . За таких умов зазначений акціонер матиме переважне право викупити 10 відсотків додаткового випуску акцій . Тобто, — 50 акцій .

Переважне право акціонерів на придбання акцій діє і в деяких інших випадках . Зокрема, якщо хтось із акціонерів закритого акціонерного товариства продає свої акції, інші акціонери мають переважне право на їх придбання . Звертаємо вашу увагу, що це правило розповсюджується тільки на закриті акціонерні товариства. Акціонери відкритих акціонерних товариств не мають переважного права на придбання акцій, які продають інші акціонери цього товариства.

Майте на увазі, процедура реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, в законодавстві України не врегульована- Тому необхідно подбати про те, щоб вона була належним чином прописана в статуті акціонерного товариства. Зокрема, доцільно врегулювати такі питання:

• порядок повідомлення акціонером інших акціонерів про намір продати свої акції (наприклад, шляхом опублікування повідомлення у визначених ЗМІ, персональним листом кожному акціонеру, шляхом оголошення на загальних зборах тощо);

• вимоги до змісту повідомлення про намір реалізувати акції;

• термін, протягом якого інші акціонери можуть використати своє переважне право на придбання акцій:

• при відкритому (публічному) розміщенні акцій строк реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, встановлюється у відповідному рішенні загальних зборів (як правило, від 10 днів до 1 місяця);

• при закритому (приватному) розміщенні акцій строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, не може бути менший 15 календарних днів .

• порядок вибору покупця для тих випадків, коли кількість заявок на викуп перевищує кількість акцій, що продаються .

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, протягом установленого для цього строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється сплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості .

Знайте, акціонери можуть і відмовитись від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) або відкритого (публічного) розміщення . При цьому вони повинні надати акціонерному товариству відповідне письмове підтвердження .

2.8

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Переважне право на придбання акцій:

 1. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 2. Право акціонера вимагати переважного продажу акцій
 3. Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій
 4. Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
 5. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
 6. Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 7. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства
 8. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 9. Злиття шляхом придбання
 10. Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
 11. Первинне розміщення акцій
 12. § 2. Поняття та види акцій. Дивіденди
 13. 5.2 Деномінація акцій