Авторское право / Аграрное право / Аграрное право (шпаргалки) / Адвокатура / Административное право (шпаргалки) / Административное право России / Административное право Украины / Административный процесс (шпаргалки) / Арбитражный процесс / Банковское право / Биржевое право Украины / Гражданский процесс / Гражданское право России / Гражданское право Украины / Европейское право / Жилищное право Р. Казахстан / Жилищное право России / Зарубежное конституционное право / Земельное право / Избирательное право России / Инвестиционное право / Исламское право / История государства и права России / Кодексы Украины / Конституционное право (шпаргалки) / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминальная сексология / Криминология / Медицинское право / Международное право / Муниципальное право / Нотариат / Парламентское право / Право собственности / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор / Римское право / Семейное право (шпаргалки) / Семейное право Украины / Социальное право / Сравнительное право / Страховое право России / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство в Украине / Таможенное право / Теория государства и права / Теория государства и права Украины / Трудовое право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Философия права / Финансовое право (шпаргалки) / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Экологическое право / Юридическая конфликтология / Юридическая логика / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом


(ст. 153) утворює злочин, якщо воно вчинене із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.
Ця стаття встановлює відповідальність за насильницькі гетеро-сексуальні та гомосексуальні дії щодо потерпілої особи. Цей злочин може виразитися: 1) в неприродних статевих зносинах з жінкою, тобто зносини per os або per anum; 2) в мужолозтві, тобто педерастії чи інших видах чоловічого гомосексуалізму; 3) в лесбіянстві, тобто зносинах жінки з жінкою; 4) в інших сексуальних діях, спрямованих на задоволення статевої пристрасті. Неприродні статеві зносини або інші сексуальні дії мають обов'язково супроводжуватися фізичним насильством або погрозою його застосування, або вчинюються з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Природні статеві зносини за цих обставин утворять собою згвалтування і кваліфікуватимуться за ст. 152.
Добровільна згода потерпілого на здійснення з ним дій, описаних в ст. 153, виключає кримінальну відповідальність. Однак, якщо таку добровільну згоду дала потерпіла особа, яка не досягла 16-ти років, особі, яка вже досягла повноліття, вчинене кваліфікується за ст. 156. Так само кваліфікується добровільне мужолозтво повнолітньої особи з підлітком, який не досяг 16-ти років.
Такі ознаки цього злочину, як фізичне насильство, погроза його застосування, використання безпорадного стану потерпілої особи, аналогічні з однойменними ознаками згвалтування і викладені при його характеристиці.
З суб'єктивної сторони цей злочин вчинюється лише з прямим умислом і з метою задоволення статевої пристрасті.
Суб'єкт злочину — особа чоловічої або жіночої статі, яка досягла 14-ти років, залежно від характеру вчинюваних дій. Так, наприклад, при мужолозтві — це чоловік, при лесбіянстві — жінка, а в інших випадках можуть бути як жінка, так і чоловік.
У частині 2 ст. 153 встановлена відповідальність за цей злочин, якщо він вчинений повторно або групою осіб або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього.
Частина 3 ст. 153 передбачає кваліфікуючі ознаки цього злочину: 1) вчинення злочину щодо малолітньої чи малолітнього; 2) спричинення особливо тяжких наслідків.
Характеристика ознак, вказаних у частинах 2 і 3 цієї статті, аналогічна таким самим ознакам при зґвалтуванні.
Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 153 — позбавлення волі на строк до п'яти років: за ч. 2 ст. 153 — позбавлення волі на строк від трьох до семи років; за ч. З ст. 153 — позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом"
 1. 34. Особливості кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років.
  Неповнолітніми вважаються особи, які не досягли 18-річного віку. Серед неповнолітніх в КК виокремлюється ще ряд категорій осіб, зокрема: малолітні, тобто ті, які не досягли 14-річного віку, новонароджені діти, діти, які не досягли 16-річного віку, тощо. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років (ч.1 ст.22). Особи, що вчинили злочини у віці від
 2. 37. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ст. 115 ч. 2 КК)
  Родовий об’єкт – життя та здоров’я особи. Безпосередній об’єкт - життя особи. Об’єктивна сторона. Ст. 115 Умисне вбивство. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 115, характеризується: 1) діянням - посяганням на життя іншої особи; 2) наслідками у вигляді незворотної смерті потерпілого; 3) причинним зв'язком між вказаними
 3. 41. Згвалтування та інші статеві злочини.
  Зґвалтування (ст. 152) Родовий об'єкт – статева свобода та статева недоторканість особи. Безпосередній об'єкт основний - статева свобода (щодо повнолітніх осіб жіночої або чоловічої статі, які досягли 18 років), статева недоторканість (щодо неповнолітніх та малолітніх осіб жіночої або чоловічої статі, які не досягли відповідно 18 років та 14 років на момент вчинення злочину). Безпосередній
 4. § 1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
  Стаття І Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. та ратифікованої постановою Верховної Ради України 27 лютого 1991 p., проголошує, що дитиною є кожна людська істота до досягнення вісімнадцятирічного віку1. Стан злочинності серед неповнолітніх викликає глибоку занепокоєність та необхідність пошуку нових ефективних засобів попередження злочинності,
 5. 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх). Зґвалтування (ст. 152). Цей злочин визначається законом як статеві зносини із
 6. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
  (ст. 153) утворює злочин, якщо воно вчинене із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Ця стаття встановлює відповідальність за насильницькі гетеро-сексуальні та гомосексуальні дії щодо потерпілої особи. Цей злочин може виразитися: 1) в неприродних статевих зносинах з жінкою, тобто зносини per os або per anum; 2) в
 7. Умисне вбивство, поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом
  (п. 10 ч. 2 ст. 115). Винний може здійснити вбивство в процесі самого зґвалтування або задоволення статевої пристрасті для того, щоб придушити опір потерпілої або з садистських мотивів. Але таке вбивство може мати місце і після здійснення цих злочинів, щоб приховати злочин і уникнути відповідальності. Вбивство і зґвалтування або задоволення статевої пристрасті можуть бути вчинені як одною, так і
 8. Поняття вбивства та його види.
  У частині 1 ст. 115 дається поняття вбивства як умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині. Крім того, в ст. 119 передбачена відповідальність за вбивство через необережність. Тому загальне поняття вбивства може бути визначене як умисне або необережне заподіяння смерті іншій людині. Заподіяння смерті іншій людині — це позбавлення її життя. Об'єктом вбивства є життя людини. Початком
 9. § 5. Замах на злочин
  Поняття замаху на злочин, його об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Відповідно до ст. 15 замахом на злочин є вчинення особою з ! прямилі умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. Об'єктивними ознаками
 10. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву_свободу особистості (згвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою,"яка~не~досягла статевої~зрілюсті, і розбещення неповнолітніх). Згвалтування (ст. 152). Цей злочин визначається законом як статеві зносини із
Портал "УЧЕБНИКИ БЕСПЛАТНО" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru