ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004. 2004

<< |
I. ПРАВО I ПРИРОДА
IL ПРАВО TA МОРАЛЬ
IIL ПРАВО I НАУКА
ПРАВОВА СТАТИКА
ПРАВОВА ДИНАМІКА
ПРАВО TA ДЕРЖАВА
ДЕРЖАВА Й МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
VIIL ШТЕРПРЕТАЩЯ
I. НОРМИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
II. ВЧЕННЯ ПРО ПРИРОДНЕ ПРАВО

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

  1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год